Η Ένωση

 

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (Π.Ε.Τ.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 2002 με τους εξής σκοπούς:

  • α. Την προαγωγή της ασφάλειας στους ανελκυστήρες.
  • β. Την ενίσχυση του θεμιτού ανταγωνισμού και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Η επίτευξη των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων στον τομέα του ανελκυστήρα, παγκοσμίως.

H Ένωση απαρτίζεται από εκπρόσωπους επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
Παραγωγή, εμπορία, διάθεση, εγκατάσταση, συντήρηση, πιστοποίηση ολοκληρωμένων και μη συστημάτων ανελκυστήρα.

Με αυτή τη δομή, η ΠΕΤΑΚ δημιουργεί και υποστηρίζει μια ανοιχτή πλατφόρμα συζήτησης μεταξύ εταιριών που αναπτύσσουν διαφορετικές δραστηριότητες, εντάσσονται, ωστόσο, πάντα στον κλάδο του Ανελκυστήρα.
 
Έτσι η ΠΕΤΑΚ εκφράζει συνολικά τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες του κλάδου προς την Πολιτεία,
ενώ με τις δράσεις που σχεδιάζει λαμβάνει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι κύριοι στόχοι:

  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης, φορέων και υπηρεσιών της Πολιτείας και του Τεχνικού κόσμου.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις γύρω από τα αντικείμενα του Σωματείου ή και των Μελών του.
  • Κατά το δυνατόν παρέμβαση ή παρουσία σε κάθε πεδίο ενδιαφέροντος των μελών, ενίσχυση – προβολή της κοινωνικοοικονομικής προσφοράς των μελών και καλλιέργεια σχέσεων με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Συμμετοχή σε Εθνικές ή διεθνείς τεχνικές και συναφείς εκδηλώσεις και εξελίξεις.
  • Διεξαγωγή ή συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις. Παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η διεξαγωγή, προώθηση, προβολή μελετών και προγραμμάτων.
  • Δραστηριοποίηση και συμμετοχή για μελέτη, καθορισμό και εφαρμογή κανόνων για νομικές ρυθμίσεις στο χώρο του κλάδου, στο εσωτερικό και διεθνώς. Πρόταση ρυθμίσεων και σχετικών πρότυπων.
  • Σύσφιξη σχέσεων των μελών, καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με άλλους συνδέσμους και ενώσεις, με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Καθιέρωση βραβείων και διακρίσεων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΑΚ
Εκπροσωπος ΠΕΤΑΚ Θεση ΠΕΤΑΚ Εταιρεια
Παναγιώτης Ζήκος ΔΣ Πρόεδρος OTIS HELLAS
Κωνσταντίνος Κουκούντζος ΔΣ Αντιπρόεδρος KLEEMANN
Έφη Παπαδογιάννη ΔΣ Γενικός Γραμματέας KONE
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος ΔΣ Ταμίας STAGER
Γεώργιος Καλλίνικος ΔΣ Ειδικός Γραμματέας VALSAMIDIS

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΕΤΑΚ
Εκπροσωπος ΠΕΤΑΚ Θεση ΠΕΤΑΚ Εταιρεια
Ιωάννης Δαντινούλης Αναπληρωματικό Μέλος TEQ
Ιωάννης Παππάς Αναπληρωματικό Μέλος PAPPAS ELEVATORS

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΠΕΤΑΚ
Εκπροσωπος ΠΕΤΑΚ Θεση ΠΕΤΑΚ Εταιρεια
Τριαντάφυλλος Αποστολίδης Μέλος METRON S.A. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Μάκης Καφετζής Μέλος ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Στέργιος Μαρής Μέλος EUROLIFT
Λουκάς Μπιμπίκας Μέλος BB BIBIKAS LIFT
Γεώργιος Σταυγιαννουδάκης Μέλος STA. GE HELLAS
Γεώργιος Κουβάρας Μέλος KUPA LTD
Ιωάννης Βαγγελάτος Μέλος DOPPLER ΑΒΕΕ
Ιωάννης Παππάς Μέλος PAPPAS ELEVATORS
Ιωάννης Πομώνης Μέλος JP LIFTS
Κωνσταντίνος Μαυρίδης Μέλος MAVRIDIS LIFT
Λάζαρος Μπαλικτσής Μέλος PARK & LIFT
Ιωάννης Καραγκιουλμέζης Μέλος ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΖΗ
Ιωάννης Ράπτης Μέλος ΡΑΠΤΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. - ΑΝΥΨΩΣΙΣ
Κώστας Τάγαρης Μέλος MITSULIFT HELLAS S.A.
Δημήτρης Ανδρονάκης Μέλος ΑΝΔΡΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.